Game Book walk in The Zoo Armenian game

$35.99

Only 17 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

Ardibuk's "Walk in the Zoo" is a real treasure trove of knowledge about animals, songs, and pictures. With this book, your children will take a walk in the Zoo, get acquainted with the life of the zoo, get to know the animals, learn interesting facts about them, accompany the visitors of the zoo, take part in a festive concert with them.

Արդիբուք «Զբոսանք կենդանաբանական այգում» գիրքը կենդանիների մասին գիտելիքների, երգերի և նկարների իսկական գանձարան է: Այս գրքով ձեր երեխաները կզբոսնեն Կենդանաբանական այգում, կծանոթանան այգու կյանքին, կճանաչեն կենդանիներին, կսովորեն հետաքրքիր փաստեր նրանց մասին, կընկերակցեն այգու այցելուներին և նրանց հետ միասին կմասնակցեն տոնական համերգի:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed