Board Game Oligopoly

$15.99

!!!Armenian Language!

The game includes a large map, quality checkers, and dice, full of playing cards և game banknotes. The aim of the game is to become the monopolist of the playing card as soon as possible. The board game is designed for all current and future businessmen aged 8-108. The game gives an opportunity to buy and sell houses, factories, recreation areas in the streets of Yerevan.

Խաղում ներառված է մեծ քարտեզ, որակյալ խաղաքարեր ու զառ, լիքը խաղաքարտեր և խաղային թղթադրամներ: Խաղի նպատակն է որքան հնարավոր է արագ դառնալ խաղաքարտեզի մոնոպոլիստը: Սեղանի ժամանցային խաղը նախատեսված է 8-108 տարեկան բոլոր ներկա և ապագա բիզնեսմենների համար: Խաղը տալիս է երևանյան փողոցներում և ՀՀ-ում տներ, գործարաններ և հանգստյան գոտիներ գնելու և վաճառելու «հնարավորություն

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed