Board Game Cosmo tour

$18.99

Only 17 pieces in stock!

!!!Armenian Langauge! Age 6+: Number of participants 2-4 A wonderful way to get acquainted with the universe. Playing with the people of Tan is warmer. An entertaining and intellectual board game with AR software. The game includes playing cards, maps, dice, gift from Yell extreme park և "HOL AR" software. The playing cards included in the game will introduce the child to the fascinating space world, will make him perform interesting and active tasks. Տարիք 6+ Մասնակիցների քանակ 2-4 Փոքրիկի սպասված նվերը՝ «Կոսմո էքսկուրսիան» ։ Տիեզերքին ծանոթանալու հրաշալի միջոց։ Տանեցիների հետ խաղալով շփումն ավելի ջերմ է։ AR ծրագրային ապահովմամբ սեղանի ժամանցային ու ինտելեկտուալ խաղ։ Խաղում ներառված են խաղաքարտեր, քարտեզ, զառ, նվեր Yell extreme park-ից և “HOL AR” ծրագրային ապահովում: Խաղում ներառված խաղաքարտերը փոքրիկին կծանոթացնեն տիեզերական հետաքրքրաշարժ աշխարհին և կստիպեն կատարել հետաքրքիր ու ակտիվ առաջադրանքները։......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed