Book FAIRY ALPHABET

$5.99

Only 1 piece in stock!

!!!Armenian Language!

Beautifully illustrated, this colorful book is a special history of learning gold Armenian letters. With the help of riddles, fairy tales, nursery rhymes of the favorite children's writer Suren Muradyan, children will learn about the Armenian gold letters, making the very first steps to the knowledge world.

Գեղեցիկ նկարազարդումներով, գունագեղ այս գիրքը հայոց ոսկեղենիկ տառերի ուսուցման յուրօրինակ պատմություն է: Սիրված մանկագիր Սուրեն Մուրադյան հեղինակած հեքիաթների, հանելուկների, մանկական բանաստեղծությունների միջոցով փոքրիկները կծանոթանան հայոց ոսկեղենիկ տառերին, առաջին քայլերը կանեն գիտելիքի աշխարհում:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed