LINGUA-ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ՄԱՍ 2

$35.99
Արդիբուք «LINGUA-լեզուների աշխարհում» (Մաս 2) պատկերազարդ աուդիոգիրքը Արդիբուքի և A&WW վիրտուալ դպրոցի համատեղ պրոդուկտ է, որն հնարավորություն է տալիս սովորել 7 լեզու` Հայերեն, Անգլերեն, Իտալերեն, Իսպաներեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Ռուսերեն: Ընդամենը Արդիփենը պետք է մոտեցնես այն լեզվի դրոշին, որն ուզում ես սովորել։ LINGUA լեզուների աշխարհում Մաս 2-ի 7 պատկերազարդ էջերը քեզ կսովորեցնեն անվանել գույները, ձևերը, դիրքերը, հականիշները, բնության երևույթները, ամիսները, շաբաթվա օրերն ու ժամանակը Բաղկացած է
  • Արդիբուք «LINGUA-լեզուների աշխարհում» (Մաս 2)
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  • Արդիբուքն կենդանացնելու և ձայները վերարտադրելու համար անհրաժեշտ է ունենալ Արդիփեն.
  • 2021թ.-ի փետրվար ամսվանից առաջ գնված Արդիփեները հարկավոր է թարմացնել այս գրքի ամբողջական ֆունկցիոնալը ապահովելու համար: Ինչպես թարմացնել Արդիփենի օպերացիոն համակարգը:

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed